Εικονουργείν -εικόνες και χαρακτικά 

Η Έκθεση Εικονουργείν – Εικόνες και Χαρακτικά αναμένεται τον μήνα Δεκέμβριο 2023.