Θεωρητικά

Τα μαθήματα-σεμινάρια έχουν στόχο την θεωρητική εμβάθυνση των σπουδαστών στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας την εκπαίδευση, την έρευνα και την δημιουργία του προσωπικού τους έργου εφόσον είναι εικαστικοί, είτε προσθέτοντας γνώσεις αν είναι λάτρεις της θεωρίας. Τα θεωρητικά μαθήματα στοχέυουν στην δημιουργία διαπολιτισμικής έμπνευσης και διαλόγου με τις διάφορετικές, δυτικές ή μη κουλτούρες του κόσμου. Οι εισηγητές μας είναι ειδήμονες στα γνωστικά τους πεδία και προσεκτικά επιλεγμένοι για να προσθέσουν αξία στις γνώσεις των σπουδαστών μας. Η Εικονουργία κοιτάζει διαρκώς για νέες προσθήκες στο πρόγραμμα σπουδών των θεωρητικών μαθημάτων ανανεώνοντας έτσι το ενδιαφέρον της δημιουργικής κοινότητας στην Ελλάδα.