Χαρακτική

Τα σεμινάρια χαρακτικής αναφέρονται σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την τέχνη της ξυλογραφίας και χωρίζονται σε 3 τρίμηνους κύκλους. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση σχεδίου καθώς σε όλους τους κύκλους υπάρχει επίβλεψη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Κύκλος 1ος (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

 • Εισαγωγή-γνωριμία με την ξυλογραφία
 • Εξοικείωση με τα υλικά (εργαλεία, χαρτιά, λινόλεουμ, ξύλα)
 • Σχέδιο και μεταφορά στην επιφάνεια χάραξης
 • Χάραξη και τρόποι τυπώματος
 • Σπουδή και παραγωγή προσωπικού έργου
 • Παρουσιάσεις συζητήσεις πάνω έργα χαρακτών
 • Επισκέψεις σε πιθανές εκθέσεις ενδιαφέροντος

Κύκλος 2ος (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος)

 • Εισαγωγή στην έγχρωμη ξυλογραφία – τονική (σκιότυπη) με 2μήτρες
 • Τρόποι παραγωγής έργου με πάνω από 2 μήτρες
 • Μεταφορά σχεδίου για την επίτευξη σύμπτωσης μεταξύ των μητρών και τρόποι χρήσης των μελανιών
 • Σπουδή και παραγωγή προσωπικού έργου
 • Παρουσιάσεις συζητήσεις πάνω έργα χαρακτών
 • Επισκέψεις σε πιθανές εκθέσεις ενδιαφέροντος

Κύκλος 3ος (Απρίλιος – Μάϊος-Ιούνιος)

 • Εμβάθυνση στην ξυλογραφία
 • Τεχνική του όρθιου ξύλου
 • Εργαλεία και τρόπος προετοιμασίας του όρθιου ξύλου
 • Εφαρμογές-ιδιαιτερότητες του όρθιου ξύλου (μικρογραφίες-ex libris)
 • Σπουδή και παραγωγή προσωπικού έργου
 • Παρουσιάσεις συζητήσεις πάνω έργα χαρακτών

Επισκέψεις σε πιθανές εκθέσεις ενδιαφέροντος

Κόστος εγγραφής 30€ εφάπαξ (καλύπτει μέρος των υλικών)

Ημέρα : Πέμπτη και ώρα 18:00 – 21.00 (Ηλιουπόλεως 34, Παγκράτι. Πλησίον Σταθμού Μετρό ΑΓ. Ιωάννης)

Ενδιαφέρομαι για τα μαθήματα Χαρακτικής


Registration Form