Γιώργος Κόρδης

Εργαστήριο Αγιογραφίας:
Κύκλος Σπουδών Γ΄,
Επιμέλεια Προγράμματος